CLASSIC MOCKTAILS (alkoholfrei)

 

Coconut Kiss                            5,50 Euro

San Fransisco                           5,50 Euro

Tropical Mix                              5,50 Euro

D. Special                                  5,50 Euro

Wild Caipirinha                         5,50 Euro

Virgin Catvin                             5,50 Euro

Joni55                                        5,50 Euro

Carribean                                   5,50 Euro

Null Promillo                             5,50 Euro

Virgin Mosquito                       5,50 Euro

Cindarella                                  5,50 Euro

Vitamin C                                  5,50 Euro

Virgin Caipirinha                      5,50 Euro

Indochine Caipi                       5,50 Euro

Paradise Hunter                      5,50 Euro

Spring Break                            5,50 Euro

Virgin Colada                           5,50 Euro

 

 

CLASSIC COCKTAILS

 

Mojito                                       7,50 Euro

Melonen Mojito                      7,50 Euro

Mint Julep                               7,50 Euro

Mai Tai                                     7,50 Euro

Sex on the Beach                   7,50 Euro

Caipirinha                                7,50 Euro

Southern Caipi                        7,50 Euro

Caipi43                                     7,50 Euro

Lady Killer                                7,50 Euro

Imperator                                 7,50 Euro

Whisky Sour                            7,50 Euro

Gin Fizz                                    7,50 Euro

Singapure Sling                      7,50 Euro

Cuba Libre                               7,50 Euro

Jamaican Fire                         7,50 Euro

Cosmopolitan                         7,50 Euro

Swimming Pool                      7,50 Euro

Touch Down                            7,50 Euro

White Russian                         7,50 Euro

Catvin                                       7,50 Euro

Classic Magarita                    7,50 Euro

Planters Punch                       7,50 Euro

Melon Beach                           7,50 Euro

Tequila Sunrise                       7,50 Euro

El Gringo                                  7,50 Euro

Freshman                                7,50 Euro

J.J. on Fire                              7,50 Euro

Coco Loco                               7,50 Euro

Rainbow                                   7,50 Euro

Sweetie                                    7,50 Euro

Route66                                   7,50 Euro

Bora Bora                                7,50 Euro

Boogie Woogie                       7,50 Euro

Vanilla Sky                              7,50 Euro

Glücksgefühle                        7,50 Euro

Moskau Mule                          8,00 Euro

 

 

SPECIAL COCKTAILS (mit Fruchtpüree)

 

Erdbeer Caipi                          8,50 Euro

Himbeer Caipi                        8,50 Euro

Pfirsich Caipi                          8,50 Euro

Mango Caipi                           8,50 Euro

Kirsch Caipi                            8,50 Euro

 

Erdbeer Mojito                       8,50 Euro

Himbeer Mojito                     8,50 Euro

Pfirsich Mojito                       8,50 Euro

Mango Mojito                        8,50 Euro

Kirsch Mojito                         8,50 Euro

 

Erdbeer Magarita                 8,50 Euro

Himbeer Magarita               8,50 Euro

Pfirsich Magarita                 8,50 Euro

Mango Magarita                  8,50 Euro

Kirsch Magarita                   8,50 Euro

 

 

BLACK OUT COCKTAILS

 

 

Long Island Icetea              10,00 Euro

Killer                                      10,00 Euro

Zombie                                 10,00 Euro

Epilepsie                               10,00 Euro

Hurricane                             10,00 Euro

Pablo                                    12,00 Euro

 

 

KNOCK OUT COCKTAIL

(Wird nur 1x pro Person serviert

 

HUA HUA CHING CHONG CHANG

25,00 Euro

 

DIE DICKE BERTA

50,00 Euro